sperring grålumsprinten

Alle deltakere må forholde seg til gjeldende terrengsperring og tilhørende bestemmelser. Utøvelse av fair play er både utøveres og lederes ansvar.

Hovedprinsipper og terrengsperringer med beskrivelse finner en hos Norges orienteringsforbund.