Velkommen til Solrenningen med innlagt WRE/Norgescup

Vi er igjen tilbake til skogene rundt Rudskogen Motorsenter for mellomdistansen og langdistansen. Det er 7 år siden vi arrangerte O-festivalen.. Et stort arrangement under 1000 årsfeiringen for Sarpsborg.  I dag befinner vi oss i Rakkestad kommune.. Grensen mellom Rakkestad og Sarpsborg går mitt i tjernet her, tjernet som heter Fjelletjernet. 

Vi er da litt sørøst for Motorsenteret. Motorsenteret dekker en stor del av kartet. Motorsenteret består av racerbanen og i tillegg er det øst for og vest for racerbanen løyper for motorsykkel/motorcross og trial/kjøring.  

Både på lørdag og søndag vil dere komme i kontakt med disse motorsykkelløypene/trialløypene. Noen steder er disse løypene/stiene ganske brede og de er merket i skogen noen steder med langsgående merkeband. Det er lov å krysse disse løypene og krysse disse løype/merkebånd. Det er også selvfølgelig lov å løpe i disse løypene/stiene. 

 Nordvest for banen er det også en crossbane som kan krysses. Vi har vært i kontakt med motorsykkelklubbene og de har lovt at de ikke skal kjøre på søndag under løpet. 

Terrenget i Rudskogen er moderat kupert. Noen av de lange løypene vil komme i kontakt med mer kupert terreng. Det er i områder foretatt tynningshogst som reduserer løpbarheten. 

Man vil oppleve i de fleste løyper at man virkelig er i skogen. Det er lyng og undervegetasjon som kan sette kondisjon og løpsstyrke på prøve.  

Det er mange poster i skogen. Som dere vet går både mellomdistansen og langdistansen i samme terreng. Det betyr at det står ute poster som skal benyttes i morgen under langdistansen. Det er derfor viktig å sjekke koder. 

Starten er begge dager på samme plass både for  1.) ordinære og junior-elite løyper og  2). senior elite-løypene. Følg merkebånd nordvest for samlingsplassen

D/H 21E

Alle eliteklassene skal nå løpe både med Emit brikke og EmiTag. Dette gjelder alle WRE klassene og nå også Dan/Fin klassene. Løpere i Dan/Fin klassene kan oppdatere dette i Eventor fram til mandag 10 april. Etter denne dato vil løperne bli tildelt leie brikker

Velkommen til Solrenningen 2023

Solrenningen 2023 blir et kompakt og familievennlig arrangement med parkering på arena for mellomdistansen og langdistansen. Vi forventer mange deltakere spesielt på lørdag og søndag hvor eliteklassene har uttak til WorldCup. Vær derfor tidlig ute på løpsdagene for å hente nødvendig materiell før start. Det blir salg av sportsutstyr og både varm og kald mat på arena lørdag og søndag. Les mer i Bulletin 2

Til Påmeldinger