Info Solrenningen 2021

INFO Solrenningen 2021

Sarpsborg orienteringslag planlegger for at Solrenningen 2021 kan gjennomføres på Rudskogen, eventuell i begrenset form.

Arrangementet tar utgangspunkt i prinsippet «kom, løp og dra» med flere startvinduer for hver dag. Dette vil begrense hvor mange deltakere det vil være på arena samtidig. Deltakerne vil også fordeles på flere startområder og mål-sluser. Avhengig av smittesituasjonen på tidspunktet, kan det bli begrensninger i deltakelsen. Arrangementet kan også bli avlyst.

All planlegging gjennomføres i samarbeide/samråd med NOF og lokale smittevern myndigheter.

Vi tar sikte på at innbydelse kan være klar i uke 11. Hvis smittesituasjonen og gjeldende regler og anbefalinger ikke er til hinder, vil påmeldingen kunne åpnes før påske.

Utsnitt fra terrenget