Velkommen til Solrenningen med innlagt WRE/Norgescup

Vi er igjen tilbake til skogene rundt Rudskogen Motorsenter for mellomdistansen og langdistansen. Det er 7 år siden vi arrangerte O-festivalen.. Et stort arrangement under 1000 årsfeiringen for Sarpsborg.  I dag befinner vi oss i Rakkestad kommune.. Grensen mellom Rakkestad og Sarpsborg går mitt i tjernet her, tjernet som heter Fjelletjernet. 

Vi er da litt sørøst for Motorsenteret. Motorsenteret dekker en stor del av kartet. Motorsenteret består av racerbanen og i tillegg er det øst for og vest for racerbanen løyper for motorsykkel/motorcross og trial/kjøring.  

Både på lørdag og søndag vil dere komme i kontakt med disse motorsykkelløypene/trialløypene. Noen steder er disse løypene/stiene ganske brede og de er merket i skogen noen steder med langsgående merkeband. Det er lov å krysse disse løypene og krysse disse løype/merkebånd. Det er også selvfølgelig lov å løpe i disse løypene/stiene. 

 Nordvest for banen er det også en crossbane som kan krysses. Vi har vært i kontakt med motorsykkelklubbene og de har lovt at de ikke skal kjøre på søndag under løpet. 

Terrenget i Rudskogen er moderat kupert. Noen av de lange løypene vil komme i kontakt med mer kupert terreng. Det er i områder foretatt tynningshogst som reduserer løpbarheten. 

Man vil oppleve i de fleste løyper at man virkelig er i skogen. Det er lyng og undervegetasjon som kan sette kondisjon og løpsstyrke på prøve.  

Det er mange poster i skogen. Som dere vet går både mellomdistansen og langdistansen i samme terreng. Det betyr at det står ute poster som skal benyttes i morgen under langdistansen. Det er derfor viktig å sjekke koder. 

Starten er begge dager på samme plass både for  1.) ordinære og junior-elite løyper og  2). senior elite-løypene. Følg merkebånd nordvest for samlingsplassen

Author: sunrise